Om föreningen

styrelsen 2023

Rune Bergström

Ordförande
okkristina@idrott.fi
050-4210492

Henrik Ådjers

Sekreterare
adjershenrik@gmail.com

Kaj Ådjers

Viceordförande

Jari Rajamäki

Kassör

Kjell Utfolk
Kati Björses
Jonna Kärr
Seppo Nisula
Christian Dahlgren