Tävlingsdirektiv

Slutgiltliga direktiv publiceras på resultattavlan i tävlingscentralen.

Tävlingsdirektiv, ÖID:s och E-P:s Natt-DM i Teuva 07.09.2018.

Tävlingens regler:
I tävlingen efterföljs SSL, E-P ja FSO distriktens regler och anvisningarna här nedan.

Vägvisning och parkering:
Vägvisning från stamväg 67 i Teuva, varifrån det är 12 km till tävlingscentralen. Adress, Parrantie 27. Parkering i tävlingscentralen.

Funktionärer:
Tävlingsledare: Pasi Nevala 0405019412
Banläggare: Pasi Lyyluoma
Tävlingskontrollant: Karl-Gustav Norrgrann NOK
Resultatservice: Jouni Luhtala, Jari Mahlamäki

Informatör: Rune Bergström 0504210492

Tävlingsjury:

Meddelas på resultattavlan.

Karta och terräng:
Utskriftskarta 1:10000 och 1:7500, ekvidistans 5 m, 8/2018. Inlagd i plastficka, storlek A4.
Klasserna H21-H45, H20, D21 använder skala 1:10000, övriga klasser 1:7500

Terrängen är småskuren med kärr mellan bergsområdena. Ett rikligt stignät finns på området. Höjdskillnaderna är som mest 50m. I terrängen finns också en frisbeegolf bana och ett stignät mellan korgarna. Alla dessa stigar finns inte med på kartan.

Förbjudna områden:
Privata gårdar ritade med tomttecken är förbjudna.
Förbjudet att springa genom målet!

Kontrollangivelser:
Lösa kontrollangivelser finns vid start. I klasserna H/D12-14 är kontrollangivelserna ochs tryckta på kartan. I övriga klasser finns inga kontrollangivelser på tryckta på kartan på grund av utrymmesbrist

Stämpling:

Emit-stämping. Den tävlande ansvarar själv för emit-brickan fungerar, och att hen använder det emit-bricka som uppgetts vid anmälan. Hyrbrickor och ändringar av nummer sköts i info. Hyra av emit-bricka 5 euro. Hyresbrickor returneras till infon. För oreturnerad emit-bricka debiteras 70 euro. Infon finns i Parra-stugan.

Stämplings kontrollappar finns vid starten.

Tävlingsnummer:

Finns i tävlingscentralen, egna säkerhetsnålar. Numrorna returneras efter målgång. För oreturnerad nummerlapp debiteras 50 euro. Alla klasser använder nummerlappar.

Modellkontroll:

I tävlingscentralen. Kontrollera att din emit-bricka fungerar

På kontrollerna finns reflex.

Start:

Avstånd till start 100 m.

Första start kl.21:30.

Startförfarande:
4 min före start: Namnupprop. 
3 min: Emit-brickan nollas
2 min: Modellkarta 
1 min: Förflyttning till kartämbaren. Klasserna 12 och 14- får titta på kartan.
0 min: övriga klasser för ta kartan

I starten kontrolleras INTE emit-brickornas nummer.  Tävlande som springer med fel emit-bricka kan diskvalificeras

Mål:

Snitsling från sista kontrollen till mål.

Avbruten prestation:

En tävlande som avbrutit skall komma via målet och meddela om den avbrutna prestationen till målfunktionärerna

Tvätt och WC:

Dam och herr dusch och WC inomhus i Parra-stugan. Dessutom finns WC:n i ändan av huset med ingång utifrån. Omklädning också i Nevala-salen där det också finns WC

Inga orienteringsskor inomhus!

Första hjälp:

Första hjälp finns vid tävlingscentralen.

Pris:

DM-medalj åt de tre bästa från varje distrikt. I klasserna H/D 12-14 får alla pris.
Priserna avhämtas från info när resultaten är färdiga.

Servering:

I serveringen säljs bland annat korv, bulla, kaffe och saft.